Có 2 kết quả:

Ā gēn tíngā gēn tíng

1/2

Ā gēn tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Argentina

ā gēn tíng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước Achentina