Có 1 kết quả:

Ā ěr shān

1/1

Ā ěr shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Arxan county level city, Mongolian Rashaant xot, in Hinggan league 興安盟|兴安盟[Xing1 an1 meng2], east Inner Mongolia