Có 1 kết quả:

ā ěr fǎ lì zǐ ㄦˇ ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

alpha particle (helium nucleus)