Có 1 kết quả:

Ā mǎ ní

1/1

Ā mǎ ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Armani (fashion designer)