Có 1 kết quả:

Ā wǎ lǐ dé

1/1

Ā wǎ lǐ dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Prince Alwaleed Bin Talal al-Saud of Saudi Arabia