Có 1 kết quả:

Ā wǎ lǔ ā

1/1

Từ điển Trung-Anh

Avarua, capital of the Cook Islands