Có 1 kết quả:

Ā liú shēn Qún dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aleutian islands (trailing 2250 km southwest of Alaska almost down to Kamtchatka)