Có 1 kết quả:

Ā pí yà

1/1

Ā pí yà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Apia, capital of the Independent State of Samoa