Có 1 kết quả:

Ā lú bā

1/1

Ā lú bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aruba, variant of 阿魯巴|阿鲁巴[A1 lu3 ba1]