Có 1 kết quả:

Ā kōng jiā guā

1/1

Ā kōng jiā guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cerro Aconcagua, mountain in the Americas