Có 1 kết quả:

Ā kōng jiā guā Shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mount Aconcagua, Argentina, the highest point in the Western Hemisphere