Có 1 kết quả:

Ā měi zú

1/1

Ā měi zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Amis or Pangcah, one of the indigenous peoples of Taiwan