Có 1 kết quả:

ā máng ná

1/1

ā máng ná

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(chemistry) ammonal (loanword)