Có 1 kết quả:

Ā fú luó dí tè

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 阿佛洛狄忒[A1 fu2 luo4 di2 te4]