Có 1 kết quả:

ā fú róng

1/1

ā fú róng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thuốc phiện

Từ điển Trung-Anh

opium