Có 1 kết quả:

Ā huà tián ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ovaltine (brand)