Có 1 kết quả:

Ā sà mǔ

1/1

Ā sà mǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Assam, India