Có 1 kết quả:

Ā sà dé

1/1

Ā sà dé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Assad (Arabic name)