Có 1 kết quả:

Ā sū shān

1/1

Ā sū shān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Aso volcano in Kyūshū 九州, Japan, a continuously active volcano