Có 1 kết quả:

Ā lán wén ㄌㄢˊ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aramaic