Có 1 kết quả:

ā lán rě ㄌㄢˊ ㄖㄜˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Buddhist temple (translit. of Sanskrit "Aranyakah")