Có 1 kết quả:

Ā yī nú

1/1

Ā yī nú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 阿伊努[A1 yi1 nu3]