Có 1 kết quả:

Ā bèi ěr

1/1

Ā bèi ěr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Niels Henrik Abel (1802-1829), Norwegian mathematician
(2) (math.) abelian