Có 1 kết quả:

Ā dí dá sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

Adidas (sportswear company)