Có 1 kết quả:

ē nuó

1/1

ē nuó

giản thể

Từ điển phổ thông

mũm mĩm, mềm mại, xinh đẹp thướt tha

Một số bài thơ có sử dụng