Có 2 kết quả:

Ā lǐ ShānĀ lǐ shān

1/2

Ā lǐ Shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alishan township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan

Ā lǐ shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Alishan, mountain range in Taiwan