Có 1 kết quả:

Ā lǐ shān xiāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Alishan township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], within the Alishan Range, south-central Taiwan