Có 1 kết quả:

Ē nán

1/1

Ē nán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Prince Ananda, cousin of the Buddha and his closest disciple