Có 1 kết quả:

Ē nán tuó

1/1

Ē nán tuó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Prince Ananda, cousin of the Buddha and his closest disciple