Có 1 kết quả:

ā piāo ㄆㄧㄠ

1/1

ā piāo ㄆㄧㄠ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) ghost (Tw)