Có 1 kết quả:

ā piāo

1/1

ā piāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) ghost (Tw)