Có 1 kết quả:

Ā hēi mén ní dé Wáng cháo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Achaemenid Empire of Persian (559-330 BC)