Có 1 kết quả:

tuó luó yì

1/1

tuó luó yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

gyroscope