Có 4 kết quả:

ㄅㄨˋㄈㄨㄈㄨˋpǒu ㄆㄡˇ
Âm Pinyin: ㄅㄨˋ, ㄈㄨ, ㄈㄨˋ, pǒu ㄆㄡˇ
Tổng nét: 7
Bộ: fù 阜 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: フ丨ノ丨一丨丶
Thương Hiệt: NLODI (弓中人木戈)
Unicode: U+9644
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: phụ
Âm Nôm: phò, phụ
Âm Nhật (onyomi): フ (fu)
Âm Nhật (kunyomi): つ.ける (tsu.keru), つ.く (tsu.ku)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: fu6

Tự hình 3

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/4

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bám, nương cậy, dựa. ◎Như: “y phụ” 依附 nương tựa. ◇Sử Kí 史記: “Lỗ tiểu nhược, phụ ư Sở tắc Tấn nộ, phụ ư Tấn tắc Sở lai phạt” (Khổng tử thế gia) 魯小弱, 附於楚則晉怒, 附 於晉則楚來伐 Nước Lỗ thì nhỏ và yếu, dựa vào nước Sở thì nước Tấn giận, nương cậy nước Tấn thì nước Sở đến đánh.
2. (Động) Theo, tuân phục. ◎Như: “quy phụ” 歸附 phục tùng, “xu phụ” 趨附 hùa theo.
3. (Động) Sát gần, ghé. ◎Như: “phụ cận” 附近 ở gần, “phụ tại tha nhĩ biên đê ngữ” 附在他耳邊低語 ghé bên tai nó nói nhỏ.
4. (Động) Ưng theo, tán thành. ◎Như: “phụ họa” 附和 tán đồng, “phụ nghị” 附議 đồng ý.
5. (Động) Tương hợp, phù hợp. ◇Sử Kí 史記: “Thị ngã nhất cử nhi danh thật phụ dã” 是我一舉而名實附也 (Trương Nghi liệt truyện 張儀列傳) Thế là ta làm một việc mà danh và thật tương hợp (được cả danh lẫn thực).
6. (Động) Thêm, làm tăng thêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ thêm vào.
7. (Động) Gửi. ◎Như: “phụ thư” 附書 gửi thư. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhất nam phụ thư chí” 一男附書至 (Thạch hào lại 石壕吏) Một đứa con trai gởi thư đến.
8. (Phó) Thêm vào, tùy thuộc. ◎Như: “phụ thuộc” 附屬 lệ thuộc, “phụ đái” 附帶 phụ thêm, “phụ thiết” 附設 lập thêm.

Từ ghép 2

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bám, nương cậy, dựa. ◎Như: “y phụ” 依附 nương tựa. ◇Sử Kí 史記: “Lỗ tiểu nhược, phụ ư Sở tắc Tấn nộ, phụ ư Tấn tắc Sở lai phạt” (Khổng tử thế gia) 魯小弱, 附於楚則晉怒, 附 於晉則楚來伐 Nước Lỗ thì nhỏ và yếu, dựa vào nước Sở thì nước Tấn giận, nương cậy nước Tấn thì nước Sở đến đánh.
2. (Động) Theo, tuân phục. ◎Như: “quy phụ” 歸附 phục tùng, “xu phụ” 趨附 hùa theo.
3. (Động) Sát gần, ghé. ◎Như: “phụ cận” 附近 ở gần, “phụ tại tha nhĩ biên đê ngữ” 附在他耳邊低語 ghé bên tai nó nói nhỏ.
4. (Động) Ưng theo, tán thành. ◎Như: “phụ họa” 附和 tán đồng, “phụ nghị” 附議 đồng ý.
5. (Động) Tương hợp, phù hợp. ◇Sử Kí 史記: “Thị ngã nhất cử nhi danh thật phụ dã” 是我一舉而名實附也 (Trương Nghi liệt truyện 張儀列傳) Thế là ta làm một việc mà danh và thật tương hợp (được cả danh lẫn thực).
6. (Động) Thêm, làm tăng thêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ thêm vào.
7. (Động) Gửi. ◎Như: “phụ thư” 附書 gửi thư. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhất nam phụ thư chí” 一男附書至 (Thạch hào lại 石壕吏) Một đứa con trai gởi thư đến.
8. (Phó) Thêm vào, tùy thuộc. ◎Như: “phụ thuộc” 附屬 lệ thuộc, “phụ đái” 附帶 phụ thêm, “phụ thiết” 附設 lập thêm.

ㄈㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. bám, nương cậy
2. phụ thêm, góp vào

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bám, nương cậy, dựa. ◎Như: “y phụ” 依附 nương tựa. ◇Sử Kí 史記: “Lỗ tiểu nhược, phụ ư Sở tắc Tấn nộ, phụ ư Tấn tắc Sở lai phạt” (Khổng tử thế gia) 魯小弱, 附於楚則晉怒, 附 於晉則楚來伐 Nước Lỗ thì nhỏ và yếu, dựa vào nước Sở thì nước Tấn giận, nương cậy nước Tấn thì nước Sở đến đánh.
2. (Động) Theo, tuân phục. ◎Như: “quy phụ” 歸附 phục tùng, “xu phụ” 趨附 hùa theo.
3. (Động) Sát gần, ghé. ◎Như: “phụ cận” 附近 ở gần, “phụ tại tha nhĩ biên đê ngữ” 附在他耳邊低語 ghé bên tai nó nói nhỏ.
4. (Động) Ưng theo, tán thành. ◎Như: “phụ họa” 附和 tán đồng, “phụ nghị” 附議 đồng ý.
5. (Động) Tương hợp, phù hợp. ◇Sử Kí 史記: “Thị ngã nhất cử nhi danh thật phụ dã” 是我一舉而名實附也 (Trương Nghi liệt truyện 張儀列傳) Thế là ta làm một việc mà danh và thật tương hợp (được cả danh lẫn thực).
6. (Động) Thêm, làm tăng thêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ thêm vào.
7. (Động) Gửi. ◎Như: “phụ thư” 附書 gửi thư. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhất nam phụ thư chí” 一男附書至 (Thạch hào lại 石壕吏) Một đứa con trai gởi thư đến.
8. (Phó) Thêm vào, tùy thuộc. ◎Như: “phụ thuộc” 附屬 lệ thuộc, “phụ đái” 附帶 phụ thêm, “phụ thiết” 附設 lập thêm.

Từ điển Thiều Chửu

① Bám, nương cậy, cái nhỏ bám vào cái lớn mới còn được gọi là phụ. Như y phụ 依附 nương tựa, nước nhỏ phục tùng nước lớn gọi là quy phụ 歸附.
② Phụ thêm. Như sách Luận ngữ 論語 nói Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ thêm vào.
③ Gửi. Như phụ thư 附書 gửi thư.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Kèm theo, kèm thêm: 附設 Đặt thêm; 附寄照片一張 Gởi kèm theo một tấm ảnh;
② Cận, lân cận, sát gần, ghé: 附近 Phụ cận, lân cận; 附在耳邊低聲 說話 Ghé tai nói thầm;
③ Đồng ý, tán thành: 附議 Đồng ý (với một ý kiến);
④ (văn) Nương cậy, dựa vào, bám vào;
⑤ (văn) Phụ thêm, thêm vào, làm tăng thêm: 季氏富于周公,而求也爲之聚歛而附益之 Họ Quý giàu hơn Chu công, mà ông Cầu lại thu góp mà phụ thêm vào cho họ Quý (Luận ngữ);
⑥ (văn) (Ma quỷ) ám ảnh: 她被惡魔附身 Cô ấy bị ma ám ảnh;
⑦ (văn) Gởi: 一男附書至 Một đứa con trai gởi thư đến (về nhà) (Đỗ Phủ: Thạch Hào lại).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhờ vào, dựa vào — Thêm vào.

Từ điển Trung-Anh

variant of 附[fu4]

Từ điển Trung-Anh

(1) to add
(2) to attach
(3) to be close to
(4) to be attached

Từ ghép 112

bái fù 白附bái fù piàn 白附片bān lóng fù fèng 扳龍附鳳bān lóng fù fèng 扳龙附凤bǐ fù 比附chuān záo fù huì 穿凿附会chuān záo fù huì 穿鑿附會ē fù 阿附fù bǐ 附笔fù bǐ 附筆fù dài 附带fù dài 附帶fù dài sǔn hài 附带损害fù dài sǔn hài 附帶損害fù diǎn 附点fù diǎn 附點fù ěr 附耳fù hè 附和fù huì 附会fù huì 附會fù jì 附寄fù jiā 附加fù jiā fèi 附加費fù jiā fèi 附加费fù jiā sài 附加賽fù jiā sài 附加赛fù jiā wù 附加物fù jiā yuán jiàn 附加元件fù jiā zhí 附加值fù jiàn 附件fù jìn 附近fù lù 附录fù lù 附錄fù miàn céng 附面层fù miàn céng 附面層fù qiān 附签fù qiān 附籤fù shàng 附上fù shè 附設fù shè 附设fù shēn 附身fù shǔ 附属fù shǔ 附屬fù shǔ pǐn 附属品fù shǔ pǐn 附屬品fù shǔ wù 附属物fù shǔ wù 附屬物fù shǔ xiàn 附属腺fù shǔ xiàn 附屬腺fù sòng 附送fù xiǎo 附小fù yì 附議fù yì 附议fù yōng 附庸fù yōng fēng yǎ 附庸風雅fù yōng fēng yǎ 附庸风雅fù zé 附则fù zé 附則fù zhī 附肢fù zhōng 附中fù zhù 附注fù zhù 附註fù zhuì xuán yóu 附贅懸疣fù zhuì xuán yóu 附赘悬疣fù zhuó 附着fù zhuó 附著fù zhuó wù 附着物fù zhuó wù 附著物fù zǐ 附子guī fù 归附guī fù 歸附hòu fù 后附hòu fù 後附hún bù fù tǐ 魂不附体hún bù fù tǐ 魂不附體nián fù 粘附nián fù 黏附nián fù lì 黏附力pān fù 攀附pān fù quán guì 攀附权贵pān fù quán guì 攀附權貴pān lóng fù fèng 攀龍附鳳pān lóng fù fèng 攀龙附凤qiān qiǎng fù huì 牵强附会qiān qiǎng fù huì 牽強附會qū fù 趋附qū fù 趨附qū yán fù shì 趋炎附势qū yán fù shì 趨炎附勢quán zī fù shǔ gōng sī 全資附屬公司quán zī fù shǔ gōng sī 全资附属公司rú qū fù gǔ 如蛆附骨rú yǐ fù shān 如蚁附膻rú yǐ fù shān 如蟻附膻Shū fù 疏附Shū fù xiàn 疏附县Shū fù xiàn 疏附縣suí shēng fù hè 随声附和suí shēng fù hè 隨聲附和suí xìn fù shàng 随信附上suí xìn fù shàng 隨信附上wài jiā fù jiàn 外加附件xī fù 吸附xī fù jì 吸附剂xī fù jì 吸附劑xī fù xǐ xiāo jì 吸附洗消剂xī fù xǐ xiāo jì 吸附洗消劑xī fù xìng 吸附性xiāng fù 香附yī fù 依附yín yuán pān fù 夤緣攀附yín yuán pān fù 夤缘攀附

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Bám, nương cậy, dựa. ◎Như: “y phụ” 依附 nương tựa. ◇Sử Kí 史記: “Lỗ tiểu nhược, phụ ư Sở tắc Tấn nộ, phụ ư Tấn tắc Sở lai phạt” (Khổng tử thế gia) 魯小弱, 附於楚則晉怒, 附 於晉則楚來伐 Nước Lỗ thì nhỏ và yếu, dựa vào nước Sở thì nước Tấn giận, nương cậy nước Tấn thì nước Sở đến đánh.
2. (Động) Theo, tuân phục. ◎Như: “quy phụ” 歸附 phục tùng, “xu phụ” 趨附 hùa theo.
3. (Động) Sát gần, ghé. ◎Như: “phụ cận” 附近 ở gần, “phụ tại tha nhĩ biên đê ngữ” 附在他耳邊低語 ghé bên tai nó nói nhỏ.
4. (Động) Ưng theo, tán thành. ◎Như: “phụ họa” 附和 tán đồng, “phụ nghị” 附議 đồng ý.
5. (Động) Tương hợp, phù hợp. ◇Sử Kí 史記: “Thị ngã nhất cử nhi danh thật phụ dã” 是我一舉而名實附也 (Trương Nghi liệt truyện 張儀列傳) Thế là ta làm một việc mà danh và thật tương hợp (được cả danh lẫn thực).
6. (Động) Thêm, làm tăng thêm. ◇Luận Ngữ 論語: “Quý thị phú vu Chu Công nhi Cầu dã vị chi tụ liễm nhi phụ ích chi” 季氏富于周公而求也爲之聚斂而附益之 (Tiên tiến 先進) Họ Quý giàu hơn ông Chu Công, mà anh Cầu lại vì nó thu góp mà phụ thêm vào.
7. (Động) Gửi. ◎Như: “phụ thư” 附書 gửi thư. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Nhất nam phụ thư chí” 一男附書至 (Thạch hào lại 石壕吏) Một đứa con trai gởi thư đến.
8. (Phó) Thêm vào, tùy thuộc. ◎Như: “phụ thuộc” 附屬 lệ thuộc, “phụ đái” 附帶 phụ thêm, “phụ thiết” 附設 lập thêm.