Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Âm Hán Việt: tế
Âm Nôm: tế
Unicode: U+9645
Tổng nét: 7
Bộ: fù 阜 (+5 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フ丨一一丨ノ丶
Thương Hiệt: NLMMF (弓中一一火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 2

Dị thể 1

1/1

giản thể

Từ điển phổ thông

1. bên cạnh, bên bờ, mép, lề
2. giữa
3. dịp, lúc, trong khoảng

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 際.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 際

Từ điển Trần Văn Chánh

① Bên cạnh, bên bờ, bờ, mép, lề, ranh giới: 天際 Chân trời; 無邊無際 Không bờ bến;
② Giữa: 廠際 Giữa các xưởng; 國際 Giữa các nước, quốc tế; 星際 Giữa các tinh tú; 校際籃球賽 Đấu bóng rổ giữa các trường; 廠際協作 Sự hiệp tác giữa các nhà máy;
③ Dịp, lúc, trong khoảng: 秋冬之際 Lúc (trong khoảng) cuối thu đầu đông; 國慶之際 Dịp quốc khánh; 此際方做准備 Lúc này mới còn sửa soạn;
④ Giữa lúc, gặp lúc, giữa khi, nhân dịp: 正當勝利之際 Giữa lúc (khi) thắng lợi; 値此建國五十周年之際 Nhân dịp dựng nước năm mươi năm.

Từ điển Trung-Anh

(1) border
(2) edge
(3) boundary
(4) interval
(5) between
(6) inter-
(7) to meet
(8) time
(9) occasion
(10) to meet with (circumstances)

Từ ghép 144

Àò jì 澳际Àò mén Guó jì Jī chǎng 澳门国际机场Bàn dǎo Guó jì Xué xiào 半岛国际学校biān jì 边际biān jì bào chóu 边际报酬biān jì chéng běn 边际成本Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē 濒危野生动植物种国际贸易公约bù qiè hé shí jì 不切合实际bù qiè shí jì 不切实际bù zhuó biān jì 不着边际cǐ jì 此际Dà gōng Guó jì 大公国际Dà shè Guó jì 大赦国际Dì sān Guó jì 第三国际dì yī guó jì 第一国际gōng mín quán lì hé zhèng zhì quán lì guó jì gōng yuē 公民权利和政治权利国际公约Gòng chǎn Guó jì 共产国际guó jì 国际Guó jì Àò lín pǐ kè Wěi yuán huì 国际奥林匹克委员会Guó jì Àò wěi huì 国际奥委会Guó jì Bǐ huì 国际笔会Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī 国际标准化组织Guó jì Dà shè 国际大赦guó jì dān wèi 国际单位guó jì dān wèi zhì 国际单位制Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì 国际电报电话咨询委员会guó jì diàn huà 国际电话guó jì diàn xìn lián méng 国际电信联盟Guó jì Ér tóng jié 国际儿童节guó jì fǎ 国际法Guó jì Fǎ tíng 国际法庭Guó jì Fǎ yuàn 国际法院Guó jì Fù nǚ jié 国际妇女节Guó jì gē 国际歌guó jì gōng rèn 国际公认guó jì gòng chǎn zhǔ yì yùn dòng 国际共产主义运动guó jì guān xì 国际关系Guó jì Guān xì Xué yuàn 国际关系学院Guó jì Hǎi shì Zǔ zhī 国际海事组织Guó jì Háng kōng Lián hé huì 国际航空联合会Guó jì Háng kōng Yùn shū Xié huì 国际航空运输协会guó jì hé píng jī jīn huì 国际和平基金会guó jì hù lián wǎng luò 国际互联网络guó jì huà 国际化Guó jì Huò bì Jī jīn 国际货币基金Guó jì Huò bì Jī jīn Zǔ zhī 国际货币基金组织guó jì huò yùn dài lǐ 国际货运代理guó jì jī chǎng 国际机场guó jì jí 国际级Guó jì Jīn róng Gōng sī 国际金融公司Guó jì Láo dòng Jié 国际劳动节Guó jì Láo gōng Zǔ zhī 国际劳工组织Guó jì Lián méng 国际联盟guó jì mào yì 国际贸易guó jì méi tǐ 国际媒体Guó jì Mǐ lán 国际米兰Guó jì Mǐ lán Duì 国际米兰队Guó jì Mǐ lán Zú qiú Jù lè bù 国际米兰足球俱乐部Guó jì Mín háng Zǔ zhī 国际民航组织guó jì mín jiān zǔ zhī 国际民间组织guó jì qí lián 国际棋联Guó jì Qīng suàn Yín háng 国际清算银行guó jì rén quán biāo zhǔn 国际人权标准guó jì rì qī biàn gēng xiàn 国际日期变更线Guó jì Shāng huì 国际商会Guó jì Shāng yè Jī qì 国际商业机器guó jì shè huì 国际社会guó jì shōu zhī 国际收支Guó jì Shù xué Lián méng 国际数学联盟guó jì sī fǎ 国际私法guó jì tài kōng zhàn 国际太空站Guó jì Tè shè 国际特赦Guó jì Tè shè Zǔ zhī 国际特赦组织Guó jì Tǐ cāo Lián hé huì 国际体操联合会Guó jì Tián jìng Lián hé huì 国际田径联合会Guó jì Tián Lián 国际田联guó jì tiào qí 国际跳棋guó jì wài jiāo 国际外交guó jì wǎng luò 国际网络Guó jì Wén chuán Diàn xùn shè 国际文传电讯社Guó jì wén chuán tōng xùn shè 国际文传通讯社Guó jì Xiān qū Lùn tán Bào 国际先驱论坛报guó jì xiàng qí 国际象棋guó jì xié huì 国际协会Guó jì Xíng jǐng Zǔ zhī 国际刑警组织Guó jì Xíng shì Jǐng chá Zǔ zhī 国际刑事警察组织guó jì xìng 国际性Guó jì Yī liáo Zhōng xīn 国际医疗中心guó jì yīn biāo 国际音标Guó jì Yǔ máo qiú Lián hé huì 国际羽毛球联合会Guó jì Yuán zǐ néng Jī gòu 国际原子能机构guó jì zhàn zhēng zuì fǎ tíng 国际战争罪法庭Guó jì Zhōng liú Yán jiū Jī gòu 国际肿瘤研究机构guó jì zhǔ yì 国际主义Guó jì Zú lián 国际足联Guó jì Zú qiú Lián hé huì 国际足球联合会Hé zhòng Guó jì shè 合众国际社héng xīng jì 恒星际jì huì 际会jì yù 际遇jiāo jì 交际jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē 经济社会及文化权利国际公约Lún dūn Guó jì Jīn róng Qī huò Jiāo yì suǒ 伦敦国际金融期货交易所màn wú biān jì 漫无边际Měi guó Guó jì Jí tuán 美国国际集团mí liú zhī jì 弥留之际nǎo jì 脑际qiè hé shí jì 切合实际rén jì 人际rén jì guān xì 人际关系shí jì 实际shí jì qíng kuàng 实际情况shí jì shàng 实际上shí jì xìng 实际性shí jì yìng yòng 实际应用Shǒu dū Guó jì Jī chǎng 首都国际机场tiān jì 天际wǎng jì 网际wǎng jì sè qíng 网际色情wǎng jì wǎng lù 网际网路wǎng jì wǎng luò 网际网络wǎng jì xié dìng 网际协定wú biān wú jì 无边无际wú jì 无际xiào jì 校际xīng jì 星际Xīng jì Lǚ xíng 星际旅行Xīng jì Zhēng bà 星际争霸xíng xīng jì 行星际Yāng shì Guó jì 央视国际yāo jì 腰际yī wàng wú jì 一望无际yuán zhù jiāo jì 援助交际zài cǐ zhī jì 在此之际zhēn jì 真际zhī jì 之际Zhōng guó Guó jì Guǎng bō Diàn tái 中国国际广播电台Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中国国际航空公司Zhōng guó Guó jì Mào yì Cù jìn Wěi yuán huì 中国国际贸易促进委员会Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中国国际信托投资公司zhōu jì 洲际zhōu jì dàn dào dǎo dàn 洲际弹道导弹zhōu jì dǎo dàn 洲际导弹zuǒ gé bì guó jì 佐格比国际