Có 1 kết quả:

lù jūn

1/1

lù jūn

giản thể

Từ điển phổ thông

quân đánh bộ

Từ điển Trung-Anh

army