Có 1 kết quả:

lù jūn ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ

1/1

Từ điển phổ thông

quân đánh bộ

Từ điển Trung-Anh

army