Có 1 kết quả:

lù jūn shàng xiào

1/1

Từ điển Trung-Anh

colonel