Có 1 kết quả:

lù jūn zhōng wèi ㄌㄨˋ ㄐㄩㄣ ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lieutenant