Có 1 kết quả:

Lù láo ㄌㄨˋ ㄌㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

laborer from Mainland China (Tw)