Có 1 kết quả:

Lù láo

1/1

Lù láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

laborer from Mainland China (Tw)