Có 1 kết quả:

lù dì

1/1

lù dì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dry land (as opposed to the sea)