Có 1 kết quả:

lù jūn sōng

1/1

lù jūn sōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

podocarp tree (Dacrydium pierrei)