Có 1 kết quả:

lù pō

1/1

lù pō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental slope (boundary of continental shelf)