Có 1 kết quả:

lù jī

1/1

lù jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

land-based