Có 1 kết quả:

lù jī dǎo dàn ㄌㄨˋ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

land-based missile