Có 1 kết quả:

Lù Tàn wēi

1/1

Lù Tàn wēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lu Tanwei (active c. 450-490), one of the Four Great Painters of the Six dynasties 六朝四大家