Có 1 kết quả:

lù jià

1/1

lù jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

continental shelf