Có 1 kết quả:

lù hǎi kōng jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

army, navy and air force