Có 1 kết quả:

lù shēng

1/1

lù shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

terrestrial (animal, species)