Có 1 kết quả:

Lù Yǔ

1/1

Lù Yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lu Yu (733-804), Chinese writer from Tang dynasty, known for his obsession with tea