Có 1 kết quả:

Lù liáng ㄌㄨˋ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luliang county in Qujing 曲靖[Qu3 jing4], Yunnan